Zdrowie

Podejrzenie POChP. Jakie objawy mogą wskazywać na tę chorobę?

Podejrzenie POChP

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc jest poważną chorobą wywołaną stanem zapalnym w układzie oddechowym. Prowadzi do nieodwracalnych zmian w drogach oddechowych, co skutkuje niedotlenieniem organizmu i spadkiem wydolności. Każde podejrzenie POChP wymaga niezwłocznej konsultacji z lekarzem – wczesne wykrycie choroby daje szansę na złagodzenie uciążliwych objawów i utrzymanie relatywnie dobrego komfortu życia.

POChP, czyli trzecia najczęstsza przyczyna umieralności

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc jest chorobą cywilizacyjną. Światowa Organizacja Zdrowia prognozuje, że w perspektywie 10 lat liczba zgonów mających bezpośredni związek z POChP wzrośnie o kolejne 30 proc. 

Szacuje się, że na POChP choruje około 380 milionów ludzi, z czego tylko w Polsce około 2 milionów. Jest to bardzo poważny problem zdrowotny, który w dodatku się nasila – za jedną z głównych przyczyn uznaje się pogorszenie jakości powietrza.

POChP to nie tylko choroba układu oddechowego. Współczesna medycyna klasyfikuje ją jako chorobę ogólnoustrojową, rzutującą na wszystkie podstawowe funkcje życiowe organizmu. Co ważne, POChP może współwystępować z innymi chorobami, w tym osteoporozą, cukrzycą, rakiem płuca, nadciśnieniem tętniczym, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych, zaburzeniami rytmu serca, zespołem metabolicznym, rozstrzeniem oskrzeli czy refluksem żołądkowo-przełykowym.

Objawy, które mogą wskazywać na podejrzenie POChP

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc może się przez długi czas rozwijać zupełnie bezobjawowo lub dawać tylko skąpe, nieswoiste objawy. Z czasem będą się one jednak nasilać, nawet do takiego stanu, w którym chora osoba nie będzie w stanie normalnie funkcjonować.

Można wyróżnić kilka objawów charakterystycznych dla POChP. Są to przede wszystkim:

  • Przewlekły kaszel– który utrzymuje się przez długi czas, nie ma charakteru napadowego, nasila się pod wpływem czynników drażniących, jak dym papierosowy, kurz, zanieczyszczone powietrze, opary chemiczne itp.
  • Duszność– w początkowej fazie rozwoju choroby duszność może się pojawiać w trakcie i po wysiłku fizycznym, z czasem również podczas odpoczynku, a nawet snu. Jest to wyraźny sygnał, że układ oddechowy nie funkcjonuje prawidłowo.
  • Obniżona tolerancja wysiłku– POChP powoduje niedotlenienie organizmu i trudności z oddychaniem, przez co chora osoba może mieć poważny problem z wykonywaniem nawet podstawowych czynności, jak ubranie się, umycie czy przyrządzenie posiłku. Dlatego POChP jest częstą przyczyną inwalidztwa i życiowej niesamodzielności.
  • Odkrztuszanie plwociny– czyli wydzieliny z płuc, czasami o ropnym charakterze. Jeśli wydzielina zawiera ślady krwi, to jest to bardzo niepokojący objaw, mogący wskazywać nawet na chorobę nowotworową.

O objawach POChP czytaj też na stronie https://oddychajmy.pl/podstawowe-objawy/.

Grupy ryzyka Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc

POChP to choroba wywołana długotrwałą ekspozycją na szkodliwe czynniki środowiskowe, m.in. pyły, gazy i dym tytoniowy. Chorują przede wszystkim osoby po 40. roku życia, które palą lub paliły wyroby tytoniowe (również biernie), ale nie tylko.

W grupie ryzyka Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc znajdują się również osoby mieszkające w regionie charakteryzującym się niską jakością powietrza, a także narażone na wdychanie pyłów i związków chemicznych w miejscu pracy (górnicy, hutnicy, metalurdzy, pracownicy zakładów chemicznych, rolnicy, operatorzy maszyn budowlanych czy sprzątaczki).

Podejrzewasz POChP? Zgłoś się do lekarza

Podejrzenia POChP nie należy bagatelizować. Jeśli znajdujesz się w grupie ryzyka tej choroby i obserwujesz u siebie opisane objawy, to jak najszybciej skonsultuj się z lekarzem POZ.

Lekarz przeprowadzi podstawowe badanie osłuchowe, zbierze wywiad i podejmie decyzję, czy wskazane jest skierowanie pacjenta do poradni pulmonologicznej, w której będzie kontynuowana szczegółowa diagnostyka.

Diagnostyka i leczenie

Podstawowym badaniem wykorzystywanym w diagnostyce POChP jest spirometria. Badanie polega m.in. na wdmuchiwaniu całej zawartości powietrza zgromadzonego w płucach do spirometru. Jest to badanie nieinwazyjne, pozwalające wykryć utrwalone zwężenie oskrzeli – co może wskazywać na POChP.

W diagnostyce tej choroby wykorzystuje się również szereg innych specjalistycznych badań, jak RTG klatki piersiowej, echo serca, EKG, badanie czynnościowe układu oddechowego, gazometrię z pulsoksymetrią czy ergospirometrię (nazywaną potocznie próbą wysiłkową).

Jeśli badania jednoznacznie wykażą POChP, to choremu zostanie zaproponowane leczenie. Ma ono na celu przede wszystkim złagodzenie objawów choroby i zmniejszenie ryzyka okresowego nasilenia objawów POChP określanego jako zaostrzenie 

Trzeba natomiast pamiętać, że POChP nie można wyleczyć, ponieważ choroba powoduje nieodwracalne zmiany w drogach oddechowych.

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *