Zdrowie

Przyczyny afty, czyli czego unikać

Przyczyny afty

Przyczyny afty w jamie ustnej są niestety dość trudne do ustalenia, ponieważ współczesne badania zwracają uwagę na fakt, iż ich etiologia jest wieloczynnikowa. Dość rzadko wskazać można jeden, wyłączny powód ich powstania, toteż także leczenie jest dość skomplikowane (1). Czego unikać chcąc wyzbyć się problemu afty?

Afta przyczyny i leczenie – najczęstsi winowajcy

Niestety, kiedy pojawia się afta przyczyny mogą być ciężkie do określenia. Jednak wśród powodów występowania tej dokuczliwej, często uniemożliwiającej jedzenie i utrudniającej mówienie dolegliwości, wymienia się szereg czynników.

Urazy mechaniczne

To ważna grupa przyczyn występowania aft, której dość łatwo uniknąć. Urazy mechaniczne powstawać mogą podczas nieprawidłowego szczotkowania zębów, nieumiejętnie przeprowadzanych zabiegów dentystycznych, czy nawet podczas jedzenia twardych produktów. Dlatego warto zwracać uwagę na technikę mycia zębów oraz zawsze korzystać z usług sprawdzonego stomatologa (4).

Niedobory kwasu foliowego, żelaza, ferrytyny, witaminy B12

Zaniżone wartości tych pierwiastków i substancji w organizmie mogą być katalizatorem dla powstawania afty (1). Jeśli zatem problem aft Was dotyczy – należy zadbać o suplementację tych związków.

Stres

Tak jak w przypadku wielu innych chorób afta przyczyny może mieć w stresie. Dlatego, dla równowagi całego organizmu, należy go unikać i minimalizować ryzyko jego wystąpienia (np. przez ćwiczenia relaksacyjne, rozluźniające hobby itd).

Niedobory żywieniowe, choroba żołądkowo-jelitowa, autoimmunologiczna lub nadwrażliwość

Afta w pewnych przypadkach może być skutkiem wyżej wskazanych chorób. Aby wykluczyć takie pochodzenie konieczne jest przeprowadzenie pełnego wywiadu lekarskiego, a czasem także badań przesiewowych (2). Lekarz w ramach konsultacji wskaże, na jakie czynniki ryzyka zwrócić uwagę w przyszłości.

Alergie pokarmowe, choroby przewodu pokarmowego takie jak celiakia (glutenozależna choroba trzewna)

Afta może być niekiedy jedynym widocznym objawem chorób takich jak celiakia. Badania przesiewowe pozwalają wykluczyć taką ewentualność bądź też potwierdzić diagnozę. W tym drugim przypadku, aby uniknąć nawrotu bolesnych wykwitów w jamie ustnej należy poddać się specjalistycznej, celowanej terapii (2).

Choroba Leśniakowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, Zespół Behçeta

Afta może być jednym z symptomów tych chorób. Jeśli podejrzewacie, że urazy w jamie ustnej mogą być ich manifestacją – należy skonsultować się z lekarzem stomatologiem lub specjalistą (3).

Bibliografia:

  1. Tyszkiewicz I, Kozłowski Z. Współczesne poglądy na temat leczenia aft nawracających – przegląd piśmiennictwa. Dental Forum. 2015;1(XLIII):83-89.
  2. Furtak A, Cześnikiewicz-Guzik M. Afty nawracające – nowe fakty o dobrze znanej chorobie – komentarz. Medycyna Praktyczna Stomatologia. 2014;1:14-24.
  3. C. Chi A, Neville B, Krayer J. et.al. Manifestacje chorób ogólnoustrojowych w jamie ustnej. https://www.mp.pl/medycynarodzinna/diagnostyka-kliniczna/objawy-kliniczne/128543,manifestacje-chorob-ogolnoustrojowych-w-jamie-ustnej. Data dostępu: 12.03.2018.
  4. Nowak M, Górska R. Współczesne poglądy na etiopatogenezę aft nawracających (RAS). Nowa Stomat. 2011;(1):35–38.

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *