Zdrowie

USG pachwiny. Jak przygotować się do badania?

usg badanie

Badanie USG jest cenioną metodą diagnostyczną, która polega na obrazowaniu z użyciem fal ultradźwiękowych. Technika ta wykorzystuje zjawisko odbicia wiązki ultradźwięków od wewnętrznych struktur organizmu, w tym narządów i tkanek.

Ultrasonografia to jedno z pierwszych badań wykonywanych przy diagnostyce węzłów chłonnych, a do najczęściej ocenianych należą węzły pachwinowe.

Na czym polega badanie ultrasonograficzne pachwiny?

Badanie USG pachwiny najczęściej wykonuje się w przypadku powiększenia i bolesności jej węzłów chłonnych, a także wystąpienia zmian skórnych w większych skupiskach. Przyczyną tych objawów może być zarówno stan zapalny na skutek infekcji bakteryjnej lub wirusowej, jak i nowotwór. Badanie USG pachwiny pozwala również na uwidocznienie przestrzeni ropnych czy zmian martwiczych. Lekarz wykonujący badanie przykłada do pachwiny głowicę ultrasonograficzną pokrytą specjalnym żelem, po czym analizuje obraz uzyskany za pośrednictwem ultrasonografu (czytaj więcej na: https://noraxmedical.pl/usg-jak-dziala-ultrasonograf/). Ocenie podlegają różne cechy węzłów. Stwierdzenie ich obecności może być w pewnych okolicach niepokojące, co przekłada się na konieczność poszerzenia diagnostyki oraz dalszej obserwacji.

Co brane jest pod uwagę podczas diagnostyki?

Wbrew powszechnemu przekonaniu, sama wielkość węzłów pachwinowych nie ma tak istotnego znaczenia w ich ocenie. Lekarz zwraca natomiast szczególną uwagę na kształt, który powinien być owalny. Jeżeli węzły przyjmują bardziej okrągłą formę, niezbędna może się okazać dalsza obserwacja. Za normę przyjmuje się stosunek długości do grubości węzła, który zgodnie ze wskaźnikiem indeksu Solbatiego powinien wynosić >2. Duże znaczenie ma również echogeniczność. W przebiegu infekcji ulega ona obniżeniu, przy czym struktura węzłów zwykle pozostaje prawidłowa. Jeżeli dochodzi do zatarcia i utraty widoczności wnęki węzła, istnieje prawdopodobieństwo zajęcia obszaru przez proces nowotworowy. W przypadku zastosowania techniki dopplerowskiej, lekarz może też zaobserwować ukrwienie węzła limfatycznego.

Jak przygotować się do USG węzłów pachwinowych?

USG pachwiny jest procedurą całkowicie bezpieczną i praktycznie bezbolesną, a do jej wykonania nie istnieją żadne szczególne przeciwwskazania. Badanie to może być przeprowadzone zarówno u dzieci, jak i kobiet w ciąży. W razie konieczności, USG pachwiny można też wielokrotnie powtarzać. Do badania nie trzeba się specjalnie przygotowywać – pacjent mus pozostać na czczo jedynie w przypadku ultrasonografii węzłów chłonnych, które znajdują się w jamie brzusznej. Jeżeli badaniu poddawane jest dziecko, warto je wcześniej uspokoić i nakarmić. Przy USG pachwiny nie trzeba ściągać bielizny. Wystarczy jedynie odsłonić tę okolicę, aby lekarz mógł wygodnie operować głowicą aparatu.

Więcej informacji na temat nowoczesnego sprzętu wykorzystywanego przy różnego rodzaju badaniach USG znajdziesz na stronie Norax Medical.

Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *